“Een door partijen zelf opgelost conflict geeft een beter gevoel dan een opgelegde beslissing van een derde!”

Conflicten

Conflicten zijn van alledag. Nagenoeg iedereen krijgt er weleens mee te maken en wil ze het liefst zo snel mogelijk oplossen. De praktijk blijkt vaak weerbarstiger, met juridische procedures tot gevolg. Onafhankelijke derden (veelal rechters) nemen dan uiteindelijk besluiten ten gunste van één van de partijen, de andere partij teleurgesteld achterlatend. Het resultaat is dat de wederzijdse verhoudingen tussen partijen voorgoed zijn beschadigd. Het kan ook anders!


Oplossingen

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij de met elkaar in onmin levende partijen onder leiding van een onafhankelijke en onpartijdige mediator met elkaar in gesprek gaan om het conflict zelf op te lossen. Tijdens het mediationproces werken partijen vanuit hun belangen en niet vanuit hun standpunten zelf aan een oplossing. De mediator faciliteert dit proces. 


Mediation

Bob Bergsma is MfN registermediator en gespecialiseerd in arbeidsmediation, medezeggenschapsmediation en overheidsmediation.


Mijn dienstverlening

Arbeidsmediation
Arbeidsconflicten komen voort uit diverse oorzaken: problemen in de samenwerking, ontslag, organisatieveranderingen, ongewenste omgangsvormen, problemen met betrekking tot reïntegratie bij ziekte etc.. Als organisatieadviseur en voormalig advocaat heeft Bob Bergsma veel ervaring met arbeidsconflicten.
Vanuit deze ervaring ondersteunt hij als onafhankelijk en onpartijdig mediator partijen om zelf het conflict op een respectvolle wijze op te lossen. Respectvol omdat werkgever en werknemer elkaars beste ambassadeurs zijn. Of de uitkomst van de mediation nu is dat partijen weer met elkaar door een deur kunnen of dat zij op een acceptabele manier afscheid van elkaar nemen.

Medezeggenschapsmediation
Een ondernemingsraad en de bestuurder zijn tot elkaar veroordeeld. Ze moeten met elkaar verder of ze nu willen of niet. Op grond van de wet is de bestuurder verplicht om een ondernemingsraad in te stellen en kan de ondernemingsraad de bestuurder niet ontslaan. Samenwerking staat dus voorop in het belang van de organisatie en haar medewerkers. Conflicten liggen echter op de loer. Ruime ervaring als adviseur van zowel ondernemingsraden als bestuurders maakt Bob Bergsma uitermate geschikt om als mediator partijen op een onafhankelijke en onpartijdige manier te ondersteunen het conflict op te lossen.

Overheidsmediation
Door acht jaar ervaring in het openbaar bestuur en ervaring met bestuursrechtelijke zaken weet Bob Bergsma waar spanning tussen het te dienen algemeen belang van een overheidsorgaan en het individuele belang van een inwoner of bedrijf toe kan leiden. Daarvan zijn ervaren onrechtvaardigheid of gebrek aan respect bij inwoner of bedrijf goede voorbeelden. Het gevoel dat er over je wordt beslist en niet in overleg met jou, met lange en dure bezwaar- en beroepsprocedures tot gevolg. Met Bob Bergsma als mediator voelen overheid, inwoner en bedrijf zich gehoord, serieus genomen en rechtvaardig behandeld.

Kernkwaliteiten

  • Helicopterview
  • Deskundig
  • Verbinder

 

  • Open en eerlijk
  • Optimistisch
  • Nieuwsgierig

Werkervaring

2014 – heden

Senior Adviseur Breuer&Intraval

onderzoek en advies
2010 – 2014

Senior Adviseur MEDE

HRM en arbeidsverhoudingen
1999 – 2010

Vakbondsbestuurder De Unie

1996 – 1999

Rechtsbijstandjurist Univé Rechtshulp

1993 – 1996

Advocaat Dommerholt

1990 – 1993

Advocaat Bout

Opleiding

 

Mediation

 

Beroepsopleiding advocatuur

 

Rechten

Rijks Universiteit Groningen

Persoonlijke informatie

Naam
Bob Bergsma
Geboortedatum
1 november 1964
Adres
Zuidhaege 179, 9401 XW Assen
E-mail
[email protected]
Telefoon
+31 6 53305177
KvK-nummer
72362707